Att börja i rätt ände

I slutet av oktober, efter att alla papper var påskrivna och vi stod där med nycklarna i handen i en i stort sett obeboelig lägenhet tänkte vi "jaha, vad gör vi nu?"

Vart börjar man? Ingen av oss har någon som helst erfarenhet av att renovera och vi har noll kontakter med hantverkare här i Stockholm. Efter att ha träffat några olika byggfirmor insåg vi att det var inte där vi skulle börja, vi måste börja med att hitta en arkitekt som kan ta fram en ny ritning på de rumsliga förändringar vi vill göra och som vi sen kan visa för en byggnadsantikvarie, och när han har gjort sitt utlåtande, då kan vi söka efter en byggare.

Som tur är har vi nu hittat en arkitekt som vi verkligen gillar, OCH vi har fått godkänt av antikvarien att göra de förändringar vi vill. Nu väntar vi bara på att arkitekten ska färdigställa alla ritningar som krävs för att få en korrekt offert för hela renoveringen.

Hoppas, hoppas att vi kommer kunna komma igång i början av februari!

planritning1929.jpg

Som ni ser på planritningarna blir de stora förändringarna i badrum, serveringsgång, jungfrukammare och kök. De resterande rummen kommer vara kvar som de är men med en ordentlig ytskiktsrenovering.